Register now

24 januari 11:45 - 16:30Aveqia, Andra Långgatan 48, Göteborg

Program

Registering

15min

Lunch

Lunch med kunskaps- och inspirationstal av Karin Tenelius, grundare Tuff Ledarskapsträning & Andreas Flodström, grundare Beetroot.

60min

Workshop

Vad hindrar ditt nästa tillväxtsteg?

120min

One-to-one

Hur kan vi hjälpa varandra med omedelbara behov?

60min

Fritt mingel

30min

Ett paradigmskifte inom organisation och ledarskap? 

Vi hälsar Andreas Flodström grundare Beetroot och Karin Tenelius, grundare Tuff Ledarskapsträning välkomna som talare vid lunchen på Founders Alliance Forum i Göteborg den 24 januari 2019. De sätter in utvecklingen i samhället i ett sammanhang, ger dig en omvärldsbevakning om det senaste skiftet inom självstyrande organisationer och synen på vilket ledarskap som krävs för att nå framgång.

Har du uppmärksammat det nya starka intresset för alternativa sätt att arbeta i och leda företag? Orden agilt, lean, sjävstyrande team, tillitsbaserad styrning, medarbetarstyrning och självledarskap beskriver alla fenomenet. Det finns ännu ingen entydig benämning för de nya trenderna och begreppen inom ledarskap och organisation, vilken för många kan verka både oklart och förvirrande.

Självstyrande organisationer växer fram som ett svar på att ju mer komplext ett samhälle blir, desto mer frihet behöver medarbetarna för att behålla sitt driv och sitt engagemang. I komplexa samhällen fungerar det inte med hierarkisk styrning, särskilt inte när det gäller komplexa arbetsprojekt. Istället behöver organisationer öppna sig för det som sker i omvärlden och möjliggöra självledarskap.

Andreas Flodström och Karin Tenelius reder ut begreppen och  bakgrunden till att den här strömningen nu får fäste och varför. Karin Tenelius har arbetat med självstyrande organisationer i 20 år och utbildar en ny generations ledare till att anpassa sig till behoven i detta skifte. Andreas Flodström ger en bild av hur man bygger ett bolag med hjälp av självledarskap, från källarbolag till ett bolag med flera hundra medarbetare. 

Du kommer får en djupare förståelse och känna dig mer välorienterad kring begreppet självledarskap, få ta del av konkreta exempel på hur du och din organisation kan påbörja resan mot ett högre engagemang hos dina medarbetare.

Om du vill undersöka din egen potential tillsammans med andra entreprenörer skriver du in att du vill diskutera utmaningen Ledarskap under workshopen när du registrerar dig. Vi placerar dig för bästa tänkbara erfarenhetsutbyte under ledning av entreprenörerna Andreas Flodström och Karin Tenelius.

Välkommen!

Register now

Andreas Flodström
Grundare & VD

Beetroot

Beetroot bygger team av utvecklare, designers och annan IT-kompetens i Ukraina, för kunder i Sverige och andra länder. Beetroot driver idag fem utvecklingskontor i olika ukrainska städer och sysselsätter mer än 300 personer. Man hjälper idag drygt 40 svenska företag i olika sektorer och storlekar att rekrytera, ta hand om och skala upp utvecklingsteam. En nyckelingrediens är Beetroots personliga, svensk klingande företagskultur som ämnar brygga skillnader och skapa förutsättningarna för hållbarhet och långsiktighet. Utöver konsultverksamheten har Beetroot Academy nu utbildat över 1000 personer i Ukraina. Konceptet ska nu starta i Göteborg med inriktning på att utbilda nyanlända till IT-branschen. 

Andreas Flodström

Andreas Flodström – VD och grundare av Beetroot AB och Beetroot Academy. Utsedd till Årets Entreprenör 2018 av Drivhuset. Andreas startade, tillsammans med medgrundaren Gustav Henman, det svensk-ukrainska konsultbolaget Beetroot som ett resultat av studier på Chalmers entreprenörsprogram 2012. Bolaget är från grunden uppbyggt utifrån distribuerat ledarskap och självbestämmande - detta i ett land där den traditionella hierarkin är betydligt mer insvetsad än i Sverige. Under åren har Andreas även grundat och utvecklat Beetroot Academy, en icke-vinstdrivande skola som bedriver utbildning inom IT, idag på 11 platser runtom Ukraina. Under en tid av både revolution och konflikter har han utvecklat de två bolagen till vad de är idag, med över 300 personer sysselsatta.

Läs mer

Karin Tenelius
Grundare & VD

Tuff Ledarskapsträning - gör arbetsplatser bättre

Tuff Ledarskapsträning grundades 2003 och deras tjänster bygger på egenutvecklade, beprövade praktiska metoder som används för att träna chefer i en ledarskapsstil som ger motiverade, ansvarsfulla medarbetare och självständiga team. De är kända för att sina insatser ger konkreta resultat, vilket är det som deras kunder uppskattar allra mest. Chefer som tränar med Tuff Ledarskapsträning blir bättre, arbetsklimatet skiftar från dåligt till fungerande på kort tid samt att verksamhetsmålen påverkas positivt av förbättrat samarbete och ledarskap. Tuff ledarskapsträning tränar chefer i det slags ledarskap som producerar motiverade, ansvarsfulla medarbetare och självständiga team. De faciliterar processer för team och företag, vilket skiftat deras arbetsklimat till att bli produktiva och blomstrande.

Karin Tenelius

Karin Tenelius – VD och grundare till Tuff ledarskapsträning. Karin Tenelius har tjugo års erfarenhet av medarbetarstyrd verksamhet, självstyrande medarbetare och är insatt i den starka ledarskaps- och organisationsförändring som påverkar hela världen just nu. Genom åren har hon tränat chefer och ledningsgrupper och vänt förlustföretag till vinstgivande med sina nytänkande metoder, där hon visar hur du kan förändra ledarskapet från traditionell hierarki till ett modernt, resultatinriktat nerifrånledarskap. Hon är även författare till handboken och bästsäljaren Arbetsmarknadscoachning. Karin Tenelius fokuserar framförallt på hur man kan uppgradera ledarskapet från detaljstyrning till ett mer dynamiskt och målfokuserat ledarskap.

Läs mer

När du registrerar dig

Lunchen. Vi startar detta forum med en interaktiv lunch med Karin Tenelius, grundare Tuff Ledarskapsträning & Anderas Flodström, grundare Beetrot som talare. Många entreprenörsbolag står inför en stor förändring och att inspireras av andras lösningar öppnar upp för nya innovativa sätt att utveckla sitt företag, vilket är nödvändigt om man ska nå framgång. Vi vill gärna att lunchen blir interaktiv och inspirerande er entreprenörer emellan. Du kan ställa dina frågor direkt till Karin & Andreas under lunchen.

Workshopen. Inför workshopen anger du den utmaning som är högst prioriterad att lösas detta kvartal. Vi säkerställer ett djupt erfarenhetsutbyte i mindre grupper där entreprenörerna tar sig an utmaningarna och en entreprenörsmoderator som driver diskussionerna.

Register now